Lipiec, 2012

 1. PODSUMOWANIE I semestru GUTW w Gołuchowie

  Lipiec 3, 2012 by Redaktor

  Drodzy Uczestnicy Uniwersytetu, Szanowni Państwo!
  Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku „Seniorzy XXI” w Gołuchowie zakończył I semestr pracy. Pragnę poinformować o przebiegu uroczystego zakończenia i podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Uroczystość, choć krótka, była pięknie przygotowana i przeprowadzona. Dziękuję Wójtowi Gminy Markowi Zdunkowi za patronat i wspieranie naszych inicjatyw, Wykładowcom za bezinteresowną pomoc, Członkom Zarządu i Rady Programowej za ofiarną działalność, Samorządowi Studenckiemu, szczególnie Starościnie Mirosławie Grzymskiej, za kierowanie aktywnością studencką  a uczestnikom za sumienne spełnianie obowiązków. Podziękowanie za udostępnienie pomieszczeń na zajęcia składam Wójtowi Gminy, Dyrektorowi OKL, Dyrektor Gminnej Biblioteki w Gołuchowie, Kustosz Muzeum i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. (more…)


 2. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I-go semestru GUTW w Gołuchowie

  Lipiec 3, 2012 by Redaktor

  Dobiegł końca I-szy semestr zajęć GUTW w Gołuchowie. Uroczyste zakończenie odbyło się w dniu 27 czerwca 2012r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie. Po powitaniu zebranych i przedstawieniu porządku obrad przez Prezes Stowarzyszenia „SENIOR XXI” Irenę Darowną,  sprawozdanie z działalności Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie złożyła Przewodnicząca Zarządu GUTW  Halina Krzyżak. Następnie Przewodniczący Rady Programowej Wacław Majchrzak przedstawił wnioski do pracy w nowym semestrze.

  (more…)