Listopad, 2015

 1. W ROCZNICĘ PROCESU NORYMBERSKIEGO – wykład Wacława Majchrzaka

  Listopad 29, 2015 by Redaktor

  Wacław Majchrzak podczas wykładu na temat A. Greisera

  Wacław Majchrzak podczas wykładu

  W przeddzień kolejnej rocznicy (20.11.1945r.) rozpoczęcia pierwszego  procesu zbrodniarzy hitlerowskich, który toczył się przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, odbyły się zajęcia  GUTW w Gołuchowie na temat okupacji naszego rejonu przez Niemcy Hitlerowskie.  Szczególną uwagę zwrócono na złożoną osobowość szefa utworzonego w październiku 1939 roku  z ziem wcielonych do Rzeszy okręgu POSEN (później WARTHELAND lub Warthegau) Arthura Greisera. (more…)


 2. Zdrowie i bezpieczeństwo seniorów

  Listopad 27, 2015 by Redaktor

  W czwartek 26 listopada 2015 r. odbył się kolejny wykład w ramach GUTW, który przeprowadził pan Grzegorz Grygiel – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz pan Marcin Ferenc – kierownik GOPS w Gołuchowie. Tematem wykładu były zagadnienia dotyczące seniorów oraz aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony i praw seniorów. (more…)


 3. POLSKIE POWSTANIA NARODOWE

  Listopad 13, 2015 by Redaktor

  WykladPowstanmia w Polsce 009Kolejne „nadchodzące”rocznice wybuchu polskich powstań narodowych a nade wszystko  przygotowania  naszych słuchaczy do obchodów święta Niepodległości Polski były okazją do refleksji nad przyczynami i skutkami walki narodu polskiego z zaborcami o odzyskanie niepodległości. Temat „POLSKIE POWSTANIA NARODOWE” realizowała  w dniu  5.11.2015r. v-ce dyr II LO im. T. Kościuszki  mgr Violetta Słupianek, znana i ceniona kaliska historyczka. (more…)


 4. Ornitologiczne spotkanie z Pawłem T. Dolatą

  Listopad 10, 2015 by Redaktor

  11W dniu 29 października br. słuchacze VIII semestru GUTW wysłuchali bardzo ciekawego wykładu mgr Pawła T. Dolaty o ptakach południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem, tak bardzo lubianych przez nas, bocianów.

  Słów kilka o wykładowcy: nasz zaproszony gość jest liderem powstałej w 1992 roku Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Ostrowie  Wielkopolskim. Z wykształcenia prawnik, a z zamiłowania i wielkiej pasji, przyrodnik, ornitolog i autor wielu publikacji zarówno wydanych w kraju jak i za granicą. (more…)


 5. Konkurs „W każdym wieku tworzymy klimat”

  Listopad 7, 2015 by Redaktor

  logo ROK DLA KLINMATU2Nie tylko wnuków ale i dziadków martwią niespotykane do tej pory zjawiska pogodowe w Polsce. Czy jest to efekt zmieniającego się klimatu? Dzięki Projektowi „Rok dla klimatu” seniorzy, a w szczególności Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku będą mogli dowiedzieć się więcej na temat zmian klimatu i razem z wnukami aktywne zaangażować się w działania redukujące ich skutki.

  Zadaniem konkursu „W każdym wieku tworzymy klimat” jest praca fotograficzno-plastyczna i kilka słów opisu, dlaczego kojarzy się ona nam ze zmianami klimatu. (more…)


 6. Nam nie jest obojętne, kto będzie naszym przedstawicielem w SEJMIE i SENACIE RP!

  Listopad 2, 2015 by Redaktor

  DSC_0365Na kilkanaście dni przed wyborami do parlamentu RP  zarząd GUTW postanowił przygotować jak najlepiej swoich słuchaczy do tego ważnego wydarzenia w naszym kraju. Uznano, iż najlepszym sposobem przybliżenia programów wyborczych głównych ugrupowań (KW)  będzie odbycie debaty z kandydatami. Poczyniono  przygotowania; opracowano scenariusz z wyraźnym zaakcentowaniem równego traktowania wszystkich uczestników debaty. Wysłano zaproszenia do sześciu najwyżej notowanych ugrupowań politycznych. Skorzystali z nich: Czesław Szymoniak i Andrzej Wojtyła (PiS), Henryk Woldański i Wiesław Szczepański (ZL), Dawid Wosiek (Kukiz 15), Witold Sitarz (PO), Mateusz Biadała (Nowoczesna R. Petru) i Andżelika Możdżanowska (PSL). (more…)


 7. Spotkanie z Iwoną J. Walczak i Joanną Opiat-Bojarską

  Listopad 2, 2015 by Redaktor

  DSC00165Dnia 22 października 2015 r. słuchacze naszego Uniwersytetu uczestniczyli w zorganizowanym wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów spotkaniu autorskim.  Tego dnia gołuchowska książnica gościła dwie bardzo lubiane przez czytelników pisarki Iwonę Walczak oraz Joannę Opiat-Bojarską. (more…)