Marzec, 2019

 1. Stop manipulacjom seniorami

  Marzec 21, 2019 by Redaktor

  Seniorzy to grupa szczególnie narażona na działania przestępcze osób, które wykorzystują ich życzliwość, otwartość, ufność, ale i czasami brak wyobraźni a nawet rozwagi. W mediach często porusza się ten temat. Każdy chyba słyszał o metodzie kradzieży „na wnuczka” lub „na policjanta”. Są też inne oszustwa, które bazują na wiedzy z zakresu socjotechniki.

  W czwartek 21 marca 2019 roku – pierwszego dnia kalendarzowej wiosny –  studenci GUTW spotkali się z przewodniczącą Stałego Sądu  Polubownego panią Dagmarą Kożuszko z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, która w ramach kampanii „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” przeprowadziła szkolenie przedstawiając niebezpieczeństwa, jakie czyhają na seniorów w brutalnej rzeczywistości dzisiejszego handlu. (more…)


 2. Słuchacze GUTW na prelekcji Pauliny Vogt-Wawrzyniak

  Marzec 14, 2019 by Redaktor

  Izabela z Czartoryskich Działyńska – twórczyni Ordynacji Gołuchowskiej – to temat  wykładu Pauliny Vogt-Wawrzyniak, który się odbył 14 marca 2019 r. w Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. Licznie wzięli w nim udział studenci Gminnego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Gołuchowie.

  Izabela z Czartoryskich Działyńska  tworząc 125 lat temu Ordynację Gołuchowską – zapewniła w ten sposób środki na utrzymanie zamku w Gołuchowie, którego była właścicielką. To jej mieszkańcy Gołuchowa zawdzięczają muzeum, które zasłynęło z kolekcji waz greckich, wyrobów rzemiosła, malarstwa i tkanin. (more…)


 3. Relacja z uroczystej inauguracji 15 semestru GUTW

  Marzec 12, 2019 by Redaktor

  Tradycyjnym „Gaudeamus” rozpoczął się kolejny semestr akademicki GUTW w Gołuchowie. Uroczystość prowadził Wacław Majchrzak. Wykład inauguracyjny pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” wygłosiła dr Joanna Skrzypczyńska z UAM w Poznaniu.

  Po wykładzie przewodnicząca Zarządu GUTW Halina Krzyżak złożyła sprawozdanie z działalności GUTW w 14 semestrze i przedstawiła zakres planowanych działań Uniwersytetu w 15 sem. (more…)


 4. 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Inauguracja XV semestru GUTW w Gołuchowie

  Marzec 7, 2019 by Redaktor

  Siódmy marca 2019 roku dla członków Stowarzyszenia „Senior XXI” i słuchaczy Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie był dniem szczególnym  bowiem inaugurowano zajęcia XV semestru  uniwersytetu. Przy tej okazji mocno zaakcentowano  15 rocznicę wstąpienia Polski do UE, jak i przypadające w 2019 roku ważne rocznice, to jest, 20-lecie wstąpienia Polski do NATO oraz przypadające w maju wybory do parlamentu europejskiego a nade wszystko jesienne wybory do parlamentu krajowego.  (more…)


 5. Wkrótce rozpoczęcie XV semestru

  Marzec 4, 2019 by Redaktor

  Zawiadamiamy, że w czwartek 7 marca o godz. 10.oo w sali stowarzyszeń odbędzie się

  uroczysta Inauguracja XV semestru GUTW.

  Po części oficjalnej wykład inauguracyjny pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” przeprowadzi dr Joanna Skrzypczyńska – UAM Poznań.

  Prosimy słuchaczy GUTW o liczne przybycie. Zapraszamy również osoby zainteresowane wstąpieniem do GUTW.

  Informujemy, że na stronie GUTW jest już do wglądu harmonogram zajęć na 15 semestr.

  Przewodnicząca Zarządu GUTW
  Halina Krzyżak

  (more…)