Delegatka z Gołuchowa na obradach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

11 listopada 2018 by Redaktor

W kolejnej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (kadencja 2016 – 2019) odbywającej się w Muzeum POLIN wzięła udział przedstawicielka seniorów gminy Gołuchów Irena Darowna, która jest prezesem Stowarzyszenia „SENIOR XXI” i członkiem zarządu UTW w Gołuchowie.

Jednodniowe obrady były bardzo intensywne. Przybyło na nie ok. 400 delegatów z całego kraju. W obradach uczestniczyli też przedstawiciele władz krajowych i m. st. Warszawy m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.W dyskusji i kuluarach dominowała tematyka  roli samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Delegaci-parlamentarzyści podkreślali , iż w zakresie pomocy seniorom nastąpił postęp,jednak w oparciu o analizy NIK i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich nowe samorządy terytorialne powinny jeszcze aktywniej współpracować z przedstawicielami organizacji seniorskich.

Dodać należy,  iż IV sesja OPS przyjęła Deklarację Programową pn. „SENIORZY i PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”, dokonała też zmian w Regulaminie organizacyjnym oraz przyjęła stanowisko w sprawach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ogromu niezaspokojonych potrzeb ludzi starszych.

W tym kontekście Irena Darowna widzi potrzebę wypracowania gminnego modelu wsparcia osób starszych w miejscu zamieszkania i pełniejszej koordynacji polityki senioralnej w gminie m.in. przez powołanie gminnej rady seniorów. Zrealizowanie tych planów będzie możliwe, gdyż większość kandydatów do Rady Gminy dostrzega taką potrzebę.

 

info : W.Maj. , zdjęcia archiwum GUTW


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.