Działania na rzecz ludzi starszych w Europie

21 czerwca 2014 by Redaktor

002W dniu 5 czerwca studenci GUTW wysłuchali wykładu pana Mirosława Maruszewskiego o sytuacji ludzi w wieku starszym, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych na przykładzie Polski, Niemiec i Czech. Mówił o działaniach władz i organizacji samorządowych w tych krajach.

Polacy, Niemcy i Czesi realizują wspólny program „Senior zawsze potrzebny” oraz „Uczymy się przez całe życie”. W naszej gminie działa Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów, a np. w Niemczech: Gesellschaft für Arbeit Und Soziales e.V. w Fürstenwalde. Organizacje te realizowały w latach 2010-2012 oraz 2012-2014 Projekt Grundtviga Wolontariat Seniorów pod tytułem: „Senior wciąż potrzebny”. Podczas tego projektu 12 seniorów z Niemiec i 12 seniorów z Polski miało możliwość odbyć trwający trzy tygodnie wolontariat w kraju sąsiednim.

Do Erkner – Fürstenwalde wyjechały następujące osoby:

 1. Barbara Wojtczak i Małgorzata Obst – maj 2011 r.
 2. Irena Skowroński i Wiktor Nowicki – lipiec 2011 r.
 3. Halina Krzyżak i Barbara Latosińska – kwiecień 2012 r.
 4. Wacław Majchrzak i Stanisław Doktor – kwiecień 2013 r.
 5. Bogumiła Pawlak i Barbara Ptak – październik 2013 r.
 6. Alina Doktor i Ewa Doktór – maj 2014 r.

Gołuchowianie odbyli praktyki przy sortowaniu warzyw w Fürstenwalde i przy obróbce warzyw w kuchni w Erkner. Brali udział w spotkaniach z seniorami niemieckimi, w lekcjach języka polskiego. Zwiedzili też wiele miast: m. in. Berlin, Poczdam, Bad Saarow, Baskow. Po Erkner i Fürstenwalde można było poruszać się z kijkami lub dzięki możliwości wypożyczenia – na  rowerach. Spotkali się z bardzo sympatycznymi rówieśnikami – miło wspominają czas wśród niemieckich przyjaciół.

Seniorzy niemieccy podczas praktyk wolontariackich w naszej gminie, pracowali w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kucharkach. Jak zauważył Mirosław Maruszewski: „Ich praca spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez uczestników i instruktorów Warsztatu Terapii Zajęciowej. Seniorzy nawiązali nowe relacje z niepełnosprawnymi uczestnikami WTZ, którym okazywali wiele serca i życzliwości. Praca w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest związana z cierpliwością i wrażliwością, a seniorzy bardzo dobrze sobie z tym poradzili.

Jeden dzień w tygodniu seniorzy odbywali praktykę w biurze Koła Emerytów i Rencistów w Gołuchowie, a także uczestniczyli w zajęciach Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie, m. in. w lekcjach języka niemieckiego dla seniorów. Dzięki kursom języka niemieckiego oraz osobom, które znają język niemiecki i polski, seniorzy nie mieli dużego problemu z komunikowaniem się.

Podczas trzytygodniowych pobytów w Polsce, seniorzy mieli również możliwość poznać kulturę polską, uczestnicząc w festiwalu muzyki dawnej w Zamku w Gołuchowie, w przeglądzie twórczości seniorów podczas spotkania „Senior z Inicjatywą” w Krotoszynie. Zwiedzili: Gołuchów i okoliczne miejscowości, Kalisz, Pleszew, Wrocław, Bydgoszcz, byli także w Teatrze Wielkim w Poznaniu na operze „Tosca” Giacomo Pucciniego.”

Projekt Grundtviga Wolontariat Seniorów obejmował również temat: „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego program w Gołuchowie podjęliśmy działalność w Gminnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Seniorzy XXI”. Natomiast Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów oraz partnerskie organizacje z Niemiec i Czech realizowały program: „Rodzina w dzisiejszym społeczeństwie”. Projekt koordynował Gesellschaft für Arbeits- und Soziales. V. z Fürstenwalde. W związku z tym tematem odbywały się spotkania szkoleniowe i narady w Gołuchowie, w Libercu i Fürstenwalde.

Jak zauważył Mirosław Maruszewski: „Głównym celem partnerstwa jest międzynarodowa wymiana doświadczeń i wiedzy na temat rodziny i jej problemów w dzisiejszym społeczeństwie. Celem współpracy partnerskiej jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jak są rozwiązywane podobne problemy w krajach partnerów? Czy rozwiązania te z europejskiej perspektywy są możliwe do wykorzystania w innych krajach?”

W Polsce odbyły się spotkania w następujących terminach i na następujące tematy:

 • 22-24.09.2011 – podział zadań i grup roboczych,
 • 28-30.01.2012 – m.in. połączenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową; cechy wspólne i różnice w strukturze rodzin w państwach partnerskich
 • 22.03.2012 – udział w ogólnopolskiej konferencji „Przestrzenie pracy socjalnej. Od zwątpienia do nadziei”,
 • 29-30.03.2012 – udział w seminarium „Pracownicy socjalni – mit i rzeczywistość”, które odbyło się w Instytucie Służb Społecznych w Białobrzegach,
 • 15-17.06.2012 – pierwsza ocena dotychczasowej aktywności, przedstawienie dokumentacji i warsztaty na temat „Wsparcie dla rodzin mających problemy”,
 • 26-28.01.2013 – ocena dotychczasowej działalności,
 • 19.07.2013 – spotkanie w Sejmie RP,
 • 18-20.07.2013 – uroczyste zakończenie projektu

Mirosław Maruszewski poinformował, że wyniki doświadczeń i wymiany informacji zostaną udokumentowane. Będzie to podstawą do opracowania wspólnego konceptu/projektu końcowego, który zostanie opublikowany przez poszczególnych partnerów krajowych.

Studenci GUTW słuchali wykładu z dużym zainteresowaniem. Na koniec wywiązała się ożywiona dyskusja. Szczególnie podkreślano wartość projektu wymiany wolontariackiej.

Halina Krzyżak

Fot. Barbara Wojtczak


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.