Ksiądz prof. UAM dr hab. Michał Kieling o życiu w zakonach

5 kwietnia 2018 by Redaktor

5 kwietnia 2018 r. studenci GUTW spotkali się z ks. prof. UAM dr hab. Michałem Kielingiem – profesorem w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, który wygłosił wykład zatytułowany: „Cystersi w Kościelnej Wsi”. Przedstawił genezę powstawania zakonów i rolę jaką odegrały w budowaniu społeczeństw, w rozwoju nauki, kultury i sztuki.

 

Wykład rozpoczął się od omówienia początków istnienia ośrodków zakonnych. Powstawały one w miejscach, w których przebywali pustelnicy. W jednej z takich pustelni żył Antoni Pustelnik, uznany przez historyków za rewolucjonistę duchowości chrześcijańskiej. Kiedy stało się ono religią państwową i przestała istnieć potrzeba oddawania życia za wiarę, wypracował on nowy model męczeństwa polegający na dożywotniej kontemplacji na pustyni w całkowitym wyrzeczeniu się siebie i surowej ascezie.

W zakonach należało przestrzegać rygorystycznie reguł dotyczących ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i postu. W roku 527 powstało opactwo benedyktyńskie na Monte Casino. Mnisi zajmowali się zazwyczaj rybołówstwem, przepisywali księgi.

Do Polski benedyktyni przybyli z zachodu. Najstarsze na naszych ziemiach opactwo powstało  w XI wieku w Tyńcu pod Krakowem. Obecnie znajduje się w nim hospicjum oraz dom dla gości. Benedyktyni opiekują się chorymi. Robią też nalewki, ważą piwo. Święty Benedykt uznawał małe ilości wina (pozwalał mnichowi wypić 1/2 litra dziennie), które miało służyć zdrowotności jako lekarstwo oczyszczające organizm.

W feudalizmie wszystkie zakony zbierały dziesięcinę i świętopietrze. Zakonnicy posiadali ziemię, nieraz bardzo rozległe posiadłości. Ich zasługi dla rozwoju kultury są ogromne. Budowali kościoły, szkoły, tworzyli podstawy szkolnictwa, pisali księgi, zakładali uniwersytety.

Zgromadzenia zakonne rozwijały się bardzo szybko w X – XII wieku, np. w Kaliszu w tym czasie powstał zakon na Zawodziu, w 1257 r. zakon franciszkanów w Kaliszu, w Kościlenej Wsi powstał zakon norbertanów – klasztor męski i klasztor żeński obok siebie. Podyktowane to było względami bezpieczeństwa zakonnic, które rozmawiać mogły tylko w reflektarzu (rozmównicy). Fundacja norbertanów zajmuje wielki obszar. Należały do niej tereny dzisiejszej Kościelnej Wsi, Jedlca, Kuchar, Pawłówka, Macewa.

Wykład zilustrowany dokumentacją fotograficzną bardzo zainteresował słuchaczy. Na zakończenie rozwinęła się ożywiona dyskusja. Studenci – seniorzy mieli wiele wiadomości dotyczących zakonu norbertanów w Kościelnej Wsi. Sporą dawkę dodatkowych informacji dorzucił kol. Zdzisław Jędraszek. Wypowiedział się na temat historii tego zakonu oraz remontu obecnego kościoła.

Halina Krzyżak podziękowała księdzu profesorowi za obszerny i pouczający wykład oraz za zainteresowanie tematem słuchaczy. Wójt gminy p. Marek Zdunek wręczył indeks nowej słuchaczce Krystynie Tomczak, a potem wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Po części oficjalnej wiele osób chciało rozmawiać z księdzem profesorem. Znały go osobiście, gdyż pochodzi z Pleszewa, a w Gołuchowie odprawił często msze i wygłosił wiele nauk.

 

Dziękuję studentom za liczne przybycie i aktywność podczas wykładu.

Halina Krzyżak

 

 

 

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.