Naukowy Zespół Doradczy

Naukowy Zespół Doradczy GUTW w Gołuchowie tworzą:

prof. dr hab. Marian Walczak – kierownik Zakładu Informacji Naukowej UAM – przewodniczący NZD w Gołuchowie (do 20 czerwca 2015r.)
dr Ewelina Poniedziałek – pracownik naukowy WAP UAM w Kaliszu
dr Barbara Czołnik – pracownik OKL – Gołuchów
dr Jarosław Szczotkiewicz – pedagog – Pleszew (do 24 stycznia 2015 r.)
dr Anna Szurczak – filolog – Kalisz
dr Frank M. Schuster – pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego
dr Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
dr Maciej Kowalczyk – doktor nauk prawnych (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wykładowca akademicki

Z posiedzeń Naukowego Zespołu Doradczego GUTW w Gołuchowie

10 września 2012r.

W dniu 10 września 2012 r. w gościnnych pomieszczeniach kawiarni „MUZEALNA”,
odbyło się pierwsze posiedzenie Naukowego Zespołu Doradczego GUTW w Gołuchowie.
Zespół, którego przewodniczącym został prof. Marian Walczak, odniósł się do propozycji
Rady Programowej i Zarządu GUTW dotyczącej organizacji nowego semestru GUTW,
a także zaproponował nowe zagadnienia do realizacji w ramach działających już sekcji. W inauguracyjnym posiedzeniu NZD wzięli też udział przedstawiciele Zarządu, Prezes Stowarzyszenia „SENIORZY XXI” i Starosta Roku.

W.Maj.

Prezentujemy CV prof.dra hab.Mariana Walczaka – przewodniczącego Naukowego Zespołu Doradczego GUTW.

Profesor Marian Walczak – biogram


3 października 2013r.

W dniu  3.10.2013r. poszerzono skład Naukowego Zespołu Doradczego GUTW o dra Benedykta Roźmiarka – dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W.Maj.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.