Samorząd GUTW

  1. Mirosława Grzymska – starosta roku i starosta sekcji „Historia Regionu Wielkopolskiego”
  2. Julian Krawczyk – wicestarosta
  3. Zofia Gulczewska – starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa I
  4. Alina Doktor– starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa II
  5. Halina Bażant i Janina Kiełbasa  – starosta sekcji „Praca z komputerem i książką”
  6. Janina Razik – starosta sekcji „Zdrowie, opieka i rekreacja”

Zarząd GUTW

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.