Prawa dziecka i prawa seniora – spotkanie z Magdaleną Kochan i wernisaż Grażyny Szymała – Wołyńskiej

10 czerwca 2019 by Redaktor

Początek czerwca to dwie ważne daty DZIEŃ DZIECKA i cz. WOLNE WYBORY (4.06.1989), oba te święta GUTW w Gołuchowie uczcił zajęciami i spotkaniem z posłanką Magdaleną Kochan. Posłanka M. Kochan  – reprezentuje w sejmie Pomorze Zachodnie – jako posłanka V, VI, VII i VIII kadencji sejmu jest wieloletnim członkiem Komisji Polityki Społecznej  i Rodziny, pracuje także w podkomisjach,  ma wiele doświadczeń i obserwacji tego wycinka życia społecznego. Za swoje dokonania  – wspomniał o tym prowadzący spotkanie – otrzymała m.in. Medal Honorowy Rzecznika Praw Dziecka i jest także Kawalerem Orderu Uśmiechu. Posłanka przedstawiła  problemy związane z nowelizacją Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka i wiążące się z tym konieczne warunki dla rzeczywistej ochrony praw dziecka. Pracując  w podkomisji ds. osób niepełnosprawnych podzieliła się uwagami dot. konkretnych rozwiązań, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych powyżej 18-tego roku życia. Podkreśliła ,iż zmienia się społeczne zrozumienie  potrzeby większego zaangażowania się ojców w wychowaniu dzieci, stąd wprowadzenie urlopów tacierzyńskich. Do aktualnych  problemów seniorów odniosła się posłanka w wyniku konkretnych pytań słuchaczy dot.: polityki zestawienia listy bezpłatnych leków  dla osób powyżej 75r.życia, przyspieszenia dostępu do lekarstw nowej generacji dla osób przewlekle chorych, przynajmniej do poziomu porównywalnych pod względem rozwoju cywilizacyjnego takich krajów jak; Słowacja, Czechy czy Rumunia. Rozważając wspomniane zagadnienia  posłanka akcentowała znaczenie pozapartyjnej współpracy  (Magdalena Kochan należy do Klubu PO – Koalicja Obywatelska), gdyż problemy życia dzieci i osób starszych na ogół nie mają barwy politycznej. Spotkanie  z tak doświadczoną posłanką (zrozumiałość i swada wypowiedzi) zakończyło się serdecznymi podziękowaniami słuchaczy, ponadto liderki uniwersytetu zaprosiły posłankę do przyjazdu – na zajęcia GUTW –  w nowej kadencji sejmu.

Po zajęciach część słuchaczy i posłanka M. Kochan uczestniczyła w otwarciu dwóch wystaw w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie; „Jestem” i „Parki Narodowe USA”.  Grażyna Szymała-Wołyńska – absolwentka rzeźby PWSSP w Poznaniu, prezentowała rzeźby w drzewie i ceramice oraz Dawid Jasiak z Poznania , przedstawił wystawę fotograficzną będąca plonem podróży po pięciu Parkach Narodowych USA.

Foto: Andrzej Kubiak

Tekst: Wacław Majchrzak


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.