Walne zebranie – zmiany organizacyjne – połączenie Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW

5 sierpnia 2019 by Redaktor

W dniu 27 lipca 2019 r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Senior XXI” z udziałem Zarządu GUTW i Samorządu Studenckiego GUTW. Zebranie otworzyła prezes Stowarzyszenia Senior XXI Irena Darowna, a poprowadził je Wacław Majchrzak. Przedstawił porządek zebrania oraz zapoznał z celem spotkania.

Irena Darowna złożyła sprawozdanie z działalności za rok 2018 i pierwsze półrocze roku 2019. Wskazała na osiągnięcia Stowarzyszenia. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Walczak odczytał protokół. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

Dotychczasowa prezes Stowarzyszenia „Senior XXI” Irena Darowna podziękowała za współpracę i zakomunikowała, że nie będzie kandydować do nowego Zarządu. W związku z tym uchwalono, że od tej pory Stowarzyszenie „Senior XXI” i Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie będą funkcjonować jako jedna organizacja pod nazwą: Stowarzyszenie „Senior XXI” – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie. Jego Zarząd będzie liczył 3-5 członków. Miesięczna składka od każdego członka organizacji wynosić będzie 4 zł. Następnie została wybrana Komisja Mandatowa, która stwierdziła prawomocność zebrania. Powołano także Komisję Wyborczą i Komisję Wniosków. Ustalono zasady wyboru nowego Zarządu, po czym nastąpił wybór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania nowym prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Senior XXI” – Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie została Halina Krzyżak, a wiceprezesem – Marian Walczak. W skład Zarządu jako członkowie weszli: Alina Doktor, Wacław Majchrzak i Jan Suder. Skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:  Julian Krawczyk, Anna Biernat, Leszek Doktór.

Nowa prezes Halina Krzyżak podziękowała za wybór, przedstawiła zamierzenia Zarządu i koncepcję działalności Stowarzyszenia w nowej formule organizacyjnej. Życzyła wszystkim dalszej owocnej pracy. Dotychczasowemu Zarządowi: Irenie Darownej, Janinie Razik, Irenie Walendowskiej i Zdzisławowi Jędraszkowi wręczone zostały podziękowania i kwiaty. Wójtowi Gminy Markowi Zdunkowi jako patronowi GUTW i Przewodniczącemu Rady Gminy Tomaszowi Pawlakowi wspierającemu działalność seniorów wręczono obrazy namalowane przez uczestniczki sekcji malarskiej – Janinę Kiełbasę i Barbarę Czołnik oraz podziękowano za dotychczasową współpracę.

Spotkanie zakończyły swobodne rozmowy przy kawie i pysznym cieście.

– Halina Krzyżak

 

Zdjęcia: Anna Biernat


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.