Wielkopolskie Spotkanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wieleniu

27 września 2018 by Redaktor

W dniach 19-20 września 2018 r. w Ośrodku Trzy Jeziora w Wieleniu Zaobrzańskim odbyło się Wielkopolskie Spotkanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jego organizatorem był Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu. Jest to pierwsza inicjatywa tego typu organizowana w Wielkopolsce. Ma służyć szeroko pojętej integracji środowiska senioralnego. Uczestniczyła w nim przewodnicząca Zarządu GUTW Halina Krzyżak i członek Zarządu Marian Walczak.

Spotkanie miało formę wykładów oraz warsztatów, podczas których przedstawiono nową odsłonę Targów Viva Seniorzy! oraz e-platformę edukacyjna „Wielkopolski e-Senior”, która służyć ma pomocą w podnoszeniu jakości pracy społecznej wykonywanej na rzecz lokalnych środowisk senioralnych. Pierwszy wykład przeprowadziła i otworzyła obrady dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  pani Jolanta Kucharzak.

Podczas wykładów zaprezentowano m.in. ewaluację czterech edycji projektu — „UTW dla społeczności”, przedstawiono diagnozę i wizję przyszłości Wielkopolskich UTW. Seniorzy wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy oraz dowiedzieli się, jak pozyskiwać wsparcie finansowe zgodnie z metodologią projektową.

Wieczorem 19-tego września seniorzy integrowali się spędzając czas rekreacyjnie nad jeziorem. W spotkaniu uczestniczyła również Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, inicjatorka zjazdu. W trakcie swobodnych rozmów uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i refleksje na temat polityki senioralnej. Spotkanie zakończyło się wesołą zabawą przy muzyce.

Podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano na 3 października, seniorzy będą poznawać zasady pisania projektu o dofinansowanie w praktyce.

Halina Krzyżak

Fot. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.