Zakończenie XV semestru GUTW

30 czerwca 2019 by Redaktor

W dniu 27 czerwca zakończyliśmy kolejny 15 semestr działalności GUTW. Przewodnicząca Zarządu GUTW Halina Krzyżak powitała licznie zebranych studentów i gości: Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Pawlaka, Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka oraz Dyrektor Biblioteki Elżbietę Kłakulak. Następnie poprosiła prelegentkę panią Monikę Sobczak-Waliś o wygłoszenie wykładu „Kobiety zasłużone dla kaliskiego regionu” poświęconego sylwetkom znanych i mniej znanych historycznie postaci kobiet związanych z Kaliszem.

Wykład stanowił część projektu „Być kobietą…” realizowanego przez Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Biblioteką Publiczną, przy współpracy z Kaliskim Towarzystwem Historycznym. Prelekcję zorganizowano dzięki dofinansowaniu projektu „Być kobietą …” ze środków promocji kultury.

Bohaterkami wykładu były nauczycielki: Helena Semadeni (1868-1948) i Melania Parczewska (1850-1920), Konstancja Ignacja Piątkowska (1866-1941) – pisarka, działaczka społeczna, Maria Moczydłowska (1886-1969) – posłanka /dawnej posełka/ pierwsza kobieta przemawiająca w polskim sejmie, Edyta Tucholska (1906-1987) – żona naczelnika więzienia w Kaliszu, brała udział w ruchu oporu w czasie II wojny światowej, aresztowana w 1943 mimo tortur nie zdradziła kontaktów z konspiracji, Helena Modrzejewska (1840-1909)- sławna aktorka i Helena Pajzderska (1858-1927)- żona Stefana Szolc-Rogozińskiego, Pajzderska po drugim mężu, parała się też pisarstwem.

Następnie Halina Krzyżak złożyła sprawozdanie z działalności GUTW w XV semestrze. Poinformowała zebranych, że w tym semestrze odbyło się 14 wykładów, za ich przeprowadzenie serdecznie podziękowała wykładowcom. Omówiła też działalność sekcji: aerobik, gimnastyka azjatycka, malarstwo, gimnastyka w basenie, język niemiecki, turystyka i sport, zajęcia informatyczne. Gratulowała studentom osiągnięć w nauce, działalności artystycznej i olimpiadzie sportowej. Osobom zasłużonym w działaniach na rzecz GUTW, prowadzącym zajęcia w sekcjach i studentom, którzy pełnili różne funkcje zostały wręczone podziękowania za zaangażowanie i duży wkład pracy. Otrzymali je:

– Cezary Krzyżak – darczyńca, dzięki jego wsparciu mogły się odbywać warsztaty malarskie,

– Julian Krawczyk – przewodniczący samorządu studenckiego,

– Janina Razik – zastępca prezesa Stowarzyszenia Senior XXI,

– Alina Doktor – skarbnik GUTW,

– Irena Walendowska – księgowa Stowarzyszenia Senior XXI,

– Anna Biernat – sekcja aerobiku,

– Janina Kiełbasa – sekcja malarska,

– Jadwiga Koszyczarska – sekcja gimnastyki azjatyckiej,

– Małgorzata Rupiczak – Kasprzak – sekcja „Komputery i praca z książką”

– Marian Walczak – sekcja „Turystyka i sport”,

– Aurelia Walczak – Akademia Żaka – „Robótki z najmłodszymi”,

– Stanisław Podymski – Akademia Żaka – „Minisiatkówa”,

– Maria Horzowska – zespół TRIO,

– Magdalena Zasieczna – zespół TRIO,

– Wojciech Walczak – zespół TRIO,

– Zdzisław Jędraszek – sekcja artystyczna.

Podziękowania, które przygotowała Maria Tomkowiak – administrator strony internetowej GUTW, wręczali: Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów, Tomasz Pawlak – Przewodniczący Rady Gminy oraz Irena Darowna – Przewodnicząca Stowarzyszenia Senior XXI.

Dzień wcześniej podczas zakończenia zajęć z języka niemieckiego podziękowania zebrała także pani Katarzyna Marcinkowska, a każdy student otrzymał wyróżnienie za postępy w nauce tego języka.

Na koniec części oficjalnej kolega Zdzisław Jędraszek przeczytał swój ostatni wiersz. Imprezę zakończono wspólną kawą i oglądaniem prac malarskich studentek, z których jedna, wybrana przez prowadzącą zajęcia malarskie p. Wandę Bednarek a namalowana przez Barbarę Czołnik została wręczona panu Tomaszowi Pawlakowi.

W miłej atmosferze rozstaliśmy się na 3 miesiące.

Halina Krzyżak

Zdjęcia: Andrzej Kubiak


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.