Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Senior XXI” – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie :

 • prezes – Halina Krzyżak
 • wiceprezes – Marian Walczak
 • skarbnik – Alina Doktor
 • członek – Jan Suder

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Julian Krawczyk
 • Anna Biernat
 • Leszek Doktór

Z kart historii GUTW

27. 06. 2012r.

Sprawozdanie przewodniczącej Zarządu GUTW Haliny Krzyżak z działalności Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w I semestrze 2012 r. (Pobierz)

Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu GUTW Haliny Krzyżak z działalności Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w IV semestrze 2013r. (pobierz)

 

Skład pierwszego Zarządu GUTW  – od 14 marca 2012 do 8 stycznia 2015 :

 • Halina Krzyżak – przewodnicząca
 • Irena Darowna
 • Wacław Majchrzak
 • Irena Skowrońska

Do 8.01.2015 roku członkiem Zarządu GUTW była Irena Skowrońska. W zawiązku z jej rezygnacją Walne Zebranie Stowarzyszenia (8.01.15) wybrało nowym członkiem Zarządu GUTW Mariana Walczaka.

Skład Zarządu GUTW – od 8 stycznia 2015 do 27 lipca 2019 :

 • Halina Krzyżak – przewodnicząca
 • Irena Darowna
 • Wacław Majchrzak
 • Marian Walczak

 

Po połączeniu Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW od 27 lipca 2019 działa jedna organizacja pod nazwą Stowarzyszenie „Senior XXI” – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie

Więcej na temat zmian w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW:

Walne zebranie – zmiany organizacyjne – połączenie Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW

Skład Zarządu – od 27 lipca 2019 do 25 października 2019:

 • prezes – Halina Krzyżak
 • wiceprezes – Marian Walczak
 • skarbnik – Alina Doktor
 • członek – Wacław Majchrzak
 • członek – Jan Suder

 

Po śmierci Wacława Majchrzaka w dniu 25 października 2019 Zarząd pracuje w czteroosobowym składzie.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.